Totalprojekt

Prismahuset, Örebro Universitet (Akademiska Hus AB)

Fastigheten på 17 200 kvm bruttoarea inrymmer utbildningslokaler för institutionerna Vård och Omsorg samt Teknik och Naturvetenskap. I lokalerna bedrivs även viss forskning.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 200 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 130 kWh/m2
  • Internränta: x%

Totalprojektet är helt genomfört och energimätningarna är klara.