Totalprojekt

Artisten (Akademiska Hus AB)

Musik- och teaterhögskola på 17 764 m2 BRA vid Göteborgs Universitet.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 148 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 117 kWh/m2
  • Internränta: 7%

Etapp 1 är klar och ombyggnaden genomförd. Energimätningar pågår (2013).