Totalprojekt

SÖS Byggnad 1316 Flygel M (Locum AB)

Byggnaden är på 7800 kvm BTA och rymmer vård, röntgen och koronarintervention (hjärtsjukvård).

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 264 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 160 kWh/m2
  • Internränta: 5%

Etapp 1 är genomförd.