Totalprojekt

Nymilsgatans förskola (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

En förskola på 932 kvm Atemp. Totalt energibehov före åtgärder (värme+el) 230 kWh/(m2.år). Totalt energibehov efter åtgärder 160 kWh/(m2.år). Internränta 8%. Etapåp 1 klar. Ombyggnaden genomförs eventuellt 2018.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 230 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 160 kWh/m2
  • Internränta: 8%

Etapp 1 är genomförd. Ombyggnaden genomförs eventuellt 2018.