Totalprojekt

Smultronvägens förskola (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Fastigheten är på 890 kvm Atemp och har elever i förskoleklass, i årskurserna 1 och 2 samt specialklasser.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 210 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 150 kWh/m2
  • Internränta: 0%

Endast etapp 1 genomfördes, ombyggnaden kommer inte att utföras.