Totalprojekt

Tynneredsskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Fastigheten är på 9400 kvm Atemp och har elever från årskurs 7 till 9.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 170 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 90 kWh/m2
  • Internränta: 4%

Etapp 1 är genomförd.