Totalprojekt

Johannebergsskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Fastigheten är på 7000 kvm Atemp och har elever från årskurs 1 till 7.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 213 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 130 kWh/m2
  • Internränta: 3%

Etapp 1 är klar och ombyggnaden genomförs 2014.