Totalprojekt

Stationshus Linköping (Jernhusen AB)

Centralstationen rymmer biljettförsäljning, café, kiosk och vänthall och är på 1 650 kvm Atemp.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 360 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 210 kWh/m2
  • Internränta: 3%

Etapp 1 och 2 är genomförda och energimätningar pågår (2013).