Totalprojekt

Glaven 8 (Locum AB)

En fastighet på drygt 10 000 kvm bruttoarea i Stockholm för vård och kontor. Locum planerade att göra om fastigheten till en ren kontorsfastighet.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 200 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 100 kWh/m2
  • Internränta 14%

På grund av byggnadstekniska svårigheter genomfördes endast etapp 1.