Totalprojekt

SÖS Byggnad 1365 Nya Entrén (Locum AB)

Fastigheten rymmer ett bilddiagnostikcenter och är på 7300 kvm BTA.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 610 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 400 kWh/m2
  • Internränta: 28%

Etapp 1 är genomförd.