Totalprojekt

Johannes Större (Statens Fastighetsverk)

Kontor, museum, restauranger och butiker på 22 000 kvm Atemp i Stockholm.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 356 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 320 kWh/m2
  • Internränta: 23%

Etapp 1 är genomförd, ombyggnaden är ännu inte påbörjad.