Totalprojekt

Torslandaskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Fastigheten är på 11200 kvm Atemp och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 175 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 150 kWh/m2
  • Internränta: 4,5%

Endast etapp 1 genomfördes då skolan blev nedbränd när ombyggnaden skulle börja.