Totalprojekt

Nytorpsskolan (Skolfastigheter i Stockholm AB)

Fastigheten är på 9400 kvm Atemp och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 230 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 140 kWh/m2
  • Internränta: 11%

Etapp 1 är genomförd.