Posts Categorized: Totalprojekt

Malmagården (Hylte Bostäder AB)

Fastighet med särskilt boende på 6 442 m2 Atemp i Hyltebruk. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 190 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per…

Lunneviskolan (Grästorps Kommun)

Skola på 3055 m2 BTA som rymmer förskola, lågstadium samt fritids. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder:  216 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år…