Totalprojekt

Sörbyskolan (Futurum fastigheter, Örebro)

Skola och förskola på 3 155 m2 Atemp i Örebro.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 198 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 159 kWh/m2
  • Internränta: 0 %

Etapp 1 är genomförd.