Totalprojekt

Forssaklackskolan (Kommunfastighet Borlänge)

Högstadieskola vid namn Forssalackskolan på 6 778 m2 i Borlänge.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 325 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 170 kWh/m2.
  • Internränta 3 %

Etapp 1 är genomförd.