Posts Categorized: Totalprojekt

Apalbyskolan (Västerås Kommun)

Fastighet på 6 254 m2 Atemp med skol- och fritidsverksamhet. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 255 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år…

Byggnad 74 (Trollhättans Tomt AB)

Fastighet på 3 667 m2 Atemp med kontorshotell, turistbyrå och konferensanläggning. Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 156 kWh/m2 Beräknat totalt specifikt energibehov…

Folkets Hus (Storfors Kommun)

Fastighet på 3 650 m2 Atemp som rymmer bibliotek, skol- och kontorslokaler, restaurang, biograf och konferenslokaler. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 262 kWh/m2 Beräknat…