Totalprojekt

Folkets Hus (Storfors Kommun)

Fastighet på 3 650 m2 Atemp som rymmer bibliotek, skol- och kontorslokaler, restaurang, biograf och konferenslokaler.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 262 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 120 kWh/m2
  • Internränta: 13 %

Etapp 1 har genomförts.