Totalprojekt

Apalbyskolan (Västerås Kommun)

Fastighet på 6 254 m2 Atemp med skol- och fritidsverksamhet.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 255 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 124 kWh/m2
  • Internränta: 11%

Etapp 1 har genomförts.

[wpfilebase tag=file id=100 /]