Totalprojekt

Anderstorpskolan (Skellefteå Kommun)

Gymnasieskola på 19 141 m2 Atemp i Skellefteå.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 196 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 167 kWh/m2
  • Internränta: 4%

Etapp 1 har genomförts.