Posts Categorized: Totalprojekt

Marievik 26 (AMF Fastigheter)

Fastighet på 28 691 m2 Atemp med främst kontorsyta. •Totalt årligt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 259 kWh/m2 •Beräknat årligt totalt energibehov…

Rättscentrum (Vasakronan)

Fastighet i Göteborg på 2 237 m2 Atemp med framförallt kontorslokaler Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 204 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter…

Åsaka skolan (Trollhättan tomt AB)

Skola på 2 144 m2 Atemp i Trollhättans kommun. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 1201 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 156 kWh/m2 Internränta:…

Valåsskolan (Mölndals stad)

Skola på 2 237 m2 Atemp i Mölndal Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 198 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 135 kWh/m2 Internränta:…

Marievik 25 (AMF Fastigheter)

Kontorsfastighet på 11 386m2 Atemp. •Totalt årligt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 203 kWh/m2 •Beräknat årligt totalt energibehov efter åtgärder: 104 kWh/m2…

Tanken 9 (Hibab)

Fastighet på 3160 m2 Atemp som rymmer kontor, lager samt verkstad. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 185 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter…