Nyheter

Marievik 26 (AMF Fastigheter)

Fastighet på 28 691 m2 Atemp med främst kontorsyta.
•Totalt årligt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 259 kWh/m2
•Beräknat årligt totalt energibehov efter åtgärder: 159 kWh/m2
•Internränta: 40 %

Etapp 1 har genomförts.