Totalprojekt

Kronåsen 1.23 (Landstingsservice Uppsala)

Fastighet på 4830 m2 Atemp som framföralt rymmer apotek och centralföråd.

  • Totalt energibehov (värme, el samt kyla) per år före åtgärder: 283 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 185 kWh/m2
  • Internränta: 10 %

Etapp 1 har genomförts.