Totalprojekt

Brandstation Västra (Lindköpings kommun)

Fastighet på 4300 m2 Atemp som framförallt rymmer en vagnhall till utryckningsfordon med tillhörande verkstäder och förråd.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 190 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 169 kWh/m2
  • Internränta: 5 %

Etapp 1 har genomförts.