Totalprojekt

Åsaka skolan (Trollhättan tomt AB)

Skola på 2 144 m2 Atemp i Trollhättans kommun.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 1201 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 156 kWh/m2
  • Internränta: 4 %

Etapp 1 har genomförts.