Totalprojekt

MKV Kanslihuset (Fortifikationsverket)

Fastighet på 5 700 m2 BTA vid Käringberget i västra Göteborg med bland annat kontor med jourverksamhet inom sjöräddning.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 102 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 62 kWh/m2
  • Internränta: %

Etapp 1 och 2 har genomförts.