Nyheter

Marievik 25 (AMF Fastigheter)

Kontorsfastighet på 11 386m2 Atemp.
•Totalt årligt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 203 kWh/m2
•Beräknat årligt totalt energibehov efter åtgärder: 104 kWh/m2
•Internränta: 14 %

Etapp 1 har genomförts.