Totalprojekt

Tanken 9 (Hibab)

Fastighet på 3160 m2 Atemp som rymmer kontor, lager samt verkstad.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 185 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 105 kWh/m2
  • Internränta: 6 %

Etapp 1 har genomförts.