Totalprojekt

Rättscentrum (Vasakronan)

Fastighet i Göteborg på 2 237 m2 Atemp med framförallt kontorslokaler

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 204 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 146 kWh/m2
  • Internränta: 7 % (krav på 6 % )

Etapp 1 har genomförts.