Totalprojekt

Getholmen, Skärholmen (Fastighets AB Brostaden)

Totalprojekt slutfört och uppmätt (Etapp 1, 2 och 3 avslutad).

Kontorshus med 8 460 m2 BTA.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 241 kWh/m2 BRA
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 141 kWh/m2 BRA
  • Internränta: 7%