Totalprojekt

Valåsskolan (Mölndals stad)

Skola på 2 237 m2 Atemp i Mölndal

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 198 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 135 kWh/m2
  • Internränta: 4,3 % (krav på 2,5% )

Etapp 1 har genomförts.