Posts Categorized: Totalprojekt

Altona, Malmö (Stena Fastigheter)

Fastighet på 9 500 m2 Atemp som bland annat rymmer kontor och affärer. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 227 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…