Totalprojekt

Altona, Malmö (Stena Fastigheter)

Fastighet på 9 500 m2 Atemp som bland annat rymmer kontor och affärer.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 227 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 137 kWh/m2
  • Internränta: 12%

Etapp 1 har genomförts.