Totalprojekt

Bergums skola (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Skola med total bruksarea på 8 032 m² BRA i Olofstorp.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 167 kWh/m2 BRA
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 134 kWh/m2 BRA
  • Internränta: 4%

Etapp 1 har genomförts.