Totalprojekt

Stampen 26:2, Odinsgatan 9-11 Göteborg (Stena Fastigheter AB)

Fastighet  på 9 680 m2 Atemp som rymmer kontor, restauranger, butiker och garage.

  • Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 172 kWh/m2
  • Beräknat totalt specifikt energibehov per år efter åtgärder: 124 kWh/m2
  • Internränta: 27%

Etapp 1 har genomförts.

Stampen 26:2, Stena Fastigheter Gbg, Etapp 1 (729.0 KiB)

Stampen 26:2, Stena Fastigheter Gbg, Etapp 1 (729.0 KiB)