Totalprojekt

Byggnad 74 (Trollhättans Tomt AB)

Fastighet på 3 667 m2 Atemp med kontorshotell, turistbyrå och konferensanläggning.

  • Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 156 kWh/m2
  • Beräknat totalt specifikt energibehov per år efter åtgärder: 106 kWh/m2
  • Internränta: 3%

Etapp 1 har genomförts.

Byggnad 74, Trollhättan Tomt, Etapp 1 (370.5 KiB)

 

Byggnad 74, Trollhättan Tomt, Etapp 1 (370.5 KiB)