Totalprojekt

Lunneviskolan (Grästorps Kommun)

Skola på 3055 m2 BTA som rymmer förskola, lågstadium samt fritids.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder:  216 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 150 kWh/m2
  • Internränta: 3 %

Etapp 1 är genomförd.