Totalprojekt

Äldreboende Hagalid (Dals-Eds kommun)

Äldreboende med på 4 615 m2 Atemp och inrymmer ca 40 lägenheter.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder:  150 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 128 kWh/m2
  • Internränta: 6 %

Etapp 1 är genomförd.