Totalprojekt

Lunden 1, Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet (Melleruds kommun)

Fastigheten innehåller två huskroppar med totalt 9 928 m2 Atemp och rymmer en högstadieskola och ett gymnasium.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 161 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 139 kWh/m2
  • Internränta: 4 %

Etapp 1 är genomförd.