Totalprojekt

Lidköpings ishall (Lidköpings kommun)

En ishall för hockey och konståkning på 2 100 m2 Atemp (exkl isyta).

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 186 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 82 kWh/m2
  • Internränta: 14 %

Etapp 1 är genomförd.