Totalprojekt

Kapareskolan, Onsala (Kungsbacka Kommun)

En högstadieskola på 8218 m2 Atemp som ligger i Kungsbacka Kommun.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 169 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 147 kWh/m2
  • Internränta: 3 %

Etapp 1 är genomförd.