Totalprojekt

Säffle Kyrka & Församlingshem (Säffle Pastorat)

Säffle kyrka och församlingshem är en fastighet på 1 920 m2 Atemp i Säffle

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 208 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 59 kWh/m2
  • Internränta: 8 % (Krav 1 %)

Etapp 1 har genomförts