Totalprojekt

Sotenässkolan (Sotenäs kommun)

Skola på 2 739 m2 Atemp i Sotenäs

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 251 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 167 kWh/m2
  • Internränta: 2,3 % (krav på 2,5% )

Etapp 1 har genomförts.