Totalprojekt

Skövde Resecentrum (Jernhusen AB)

Fastigheten är på 3 300 kvm BRA och rymmer kontor och vänthall.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 370 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 260 kWh/m2
  • Internränta: 5%

Etapp 1 och 2 är genomförda och energimätningar pågår (2013).