Totalprojekt

Skepplanda Sim- och Idrottshall (Ale Kommun)

Sim- och idrottshall på 2 269 m2 Atemp i Ale kommun.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 450 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 330 kWh/m2
  • Internränta: 3,3%

Etapp 1 har genomförts.