Totalprojekt

Segevångsskolan (Malmö Stad)

Skola i Malmö på 5 386 m2 Atemp

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 167 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 147 kWh/m2
  • Internränta: 2 %

Etapp 1 har genomförts inom EU- projektet Total Concept och rapporten hittas här.