Totalprojekt

Pennfäktaren (Vasakronan AB)

Totalprojekt slutfört och uppmätt (Etapp 1, 2 och 3 avslutad). 

Kontorsfastighet på Vasagatan i Stockholm, 11 700 kvm bruttoarea, med restauranger och garage. Vasakronan har genomfört en omfattande renovering där Totalprojektet utgjorde en del.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 287 kWh/m2
  • Totalt energibehov per år efter åtgärder: 135 kWh/m2
  • Internränta: c:a 15%

Totalprojektet är helt genomfört och energimätningarna är klara.