Totalprojekt

Norrtäljeanstalten- Hus 9 (Specialfastigheter)

Fastighet på 8 030 m2 Atemp där merparten av byggnadens lokalarea utgörs av stora produktionshallar för snickeriarbete och mekaniskt verkstadsarbete samt lagerhållning.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 128 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 94 kWh/m2
  • Internränta: 11 % (krav på 5,7 %)

Etapp 1 har genomförts inom EU- projektet Total Concept och rapporten hittas här.