Totalprojekt

Kevingeskolan (Danderyds kommun)

Skola på 5 102 m2 Atemp i Danderyds kommun.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder:203 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 142 kWh/m2
  •  Internränta: 3,2%

Etapp 1 har genomförts.