Totalprojekt

Högsbo 20:22 (Harry Sjögren – Castellum AB)

Kontorsfastighet i Göteborg på 14 543 m2 Atemp

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 128 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 110 kWh/m2
  • Internränta: 5,5 %

Etapp 1 har genomförts inom EU- projektet Total Concept och rapporten hittas här.